Pogrzeby

+ Melania Madejska

     lat  91

     zam. Gorzyce, ul. Ogrodowa 21

     pogrzeb: wtorek 07 lutego o godz. 10.00 w kościele