OAZA RODZIN

Pragniesz głębszej więzi z Bogiem i współmałżonkiem
Chcesz pielęgnować miłość małżeńską
Szukasz pomocy w wychowywaniu dzieci
Chcesz doświadczyć życia we wspólnocie
Zapraszamy na spotkania w kręgu Oazy Rodzin

Kontakt w naszej parafii:
ks. Marcin Socha

więcej informacji: www.dk.oaza.pl