Legion Maryi

Legion Maryi jest katolickim ruchem apostolstwa świeckich, pod duchowym przywództwem kapłana. Założycielem był Irlandczyk Frank Duff ( 1889 – 1980 ), określany jako geniusz apostolatu świeckich.

Patronką ruchu jest Maryja Niepokalana. Za Jej przykładem legioniści okazują cześć i miłość do Ducha Świętego. Zaznaczone jest to w modlitwach i symbolach Legionu. Duchowym celem Legionu Maryi jest upodobnienie się do Maryi, aby pełniej wielbić Boga i skuteczniej przekazywać Go światu.

Sama nazwa "Legion" sugeruje stałą obecność, gotowość do walki ze złem i dyspozycyjność w głoszeniu Dobrej Nowiny światu. Jako członkowie Kościoła nazywanego "walczącym", musimy troszczyć się o rozwój Królestwa Bożego w nas i wokół nas. „Królestwo Boże doznaje gwałtu i gwałtownicy je zdobywają” (Mt.11,12) – powiedział Pan Jezus. Najkrócej określa się duchowość legionistów jako: modlitwa i działanie.

Legion ma pomagać Maryi w doprowadzeniu wszystkich ludzi do Chrystusa, ma być „armią”, która zdobywa świat dla Chrystusa, przez Maryję. Każdy legionista na pierwszym miejscu stawia potrzebę systematycznej pracy nad sobą, celem świadomego przeżywania obecności Boga w codziennym życiu. W rodzinie, w pracy, w kontaktach towarzyskich, stara się prowadzić rozmowy na tematy religijne, mimo iż budzą niechęć i są wyśmiewane. Pragniemy uaktywnić nasz apostolat zarówno przez formację duchową, jak i wzrost liczebny.

Nasze spotkania odbywają się w środę o godz.17.45,w salce św. Ojca Pio. Opiekunem duchowym grupy jest ksiądz proboszcz, który inspiruje nas do pracy apostolskiej.

Podczas cotygodniowych spotkań odmawiamy modlitwy, według podręcznika Legionu Maryi i rozważamy jedną cześć różańca świętego. Składamy też sprawozdanie z wykonanej pracy apostolskiej i omawiamy zadania na kolejny tydzień.

Każdy z nas może zostać współpracownikiem Maryi, poprzez modlitwę i praktyczną pomoc duszpasterską. Zapraszamy wszystkich czcicieli Maryi do włączenia się w szeregi tego ruchu.