Grupa Modlitwy Świętego Ojca Pio

Ojciec Pio założył Grupy Modlitwy jako odpowiedź na wezwanie pap. Piusa XII, aby modlitwą zwyciężać zło na świecie. "Są to szkółka wiary, ogniska miłości, w których sam Chrystus przebywa za każdym razem, gdy ich członkowie gromadzą się na modlitwie i braterskiej uczcie miłości, pod przewodnictwem duchowym Pasterzy" - tak określał Grupy Modlitwy ich Założyciel.

Kapucyn rozumiał modlitwę jako żywy kontakt z Bogiem, broń do zwalczania zła i klucz, który otwiera serce Boże. Święty Ojcie Pio podkreślał, że droga do świętości jest dla każdego chrześcijanina inna: "Jedni jadą do raju pociągiem, inni furmanką, a jeszcze inni zwyczajnie, na piechotę. Ostatni mają największe zasługi, chociaż żałują, że daleko im do świętości."

W swoich radach podkreślał ogromną siłę uprzejmości, serdeczności i dobroci, zarówno w życiu człowieka jak i społeczeństw. Nie można być chrześcijaninem nie żyjąc radością i dobrocią.

Przywilejem członków Grupy jest to, że stają się duchowymi synami i córkami Św. Ojca Pio i zostają objęci Jego opieką z nieba. Zobowiązuje to, by zawsze szlachetnie postępować i dawać dobry przykład życia chrześcijańskiego.

Nasza Grupa spotyka się raz w miesiącu w kościele parafialnym, aby adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Uczestniczymy we Mszy Świętej, po której czcimy relikwie Świętego Ojca Pio, a w salce modlimy się w różnych intencjach. Za tych, którzy się nie modlą, przepraszamy za tych, którzy obrażają Boga, a nie przepraszają. Rozważamy Słowo Boże pod przewodnictwem Księdza Proboszcza. Członkowie Grupy odmawiają codziennie dowolne modlitwy w trzech intencjach: ogólnej Kościoła, misyjnej i Grupy. Wspólnoty nie tworzą ludzie święci i doskonali, ale ludzie zdecydowani iść drogą nawrócenia. Modlitwa wspólnotowa ma wielką moc, dlatego zachęcamy do uczestnictwa w tych spotkaniach modlitewnych. W Grupie wzrasta się szybciej do Boga.