Pogrzeby

+ Józef Zień

lat 65

Adres: Gorzyce, ul. Kasztanowa 9

Pogrzeb: czwartek 28. maja, godz. 10.00 w kościele