Porządek nabożeństw

03.12. - 10.12.2023 r.

03.12. – NIEDZIELA – I NIEDZIELA   ADWENTU     

 730  ++ Stanisława i Helenę Chłapek, syna Stefana       

  930 ++ Alfreda, Irenę Machaczek, Halinę i Mirosława Paszenda, zm. z pokrew.      

1100  W pewnej int.

1530  Nieszpory adwentowe

1600   + Marię Dudek w 1 rocz. śm. 

 

04.12. – PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Barbary, dz. i mecz., patronki archidiecezji 

  630  Za parafian

  900  1) Ku czci św. Barbary w int. górników 

         2) Za ++ górników       

1700  + Andrzeja Maciończyk                           

       

05.12. –  WTOREK 

  630  ++ Ryszarda Koczy w 2 rocz. śm. , żonę  Krystynę 

1700  1) ++ Franciszka Kobylarczyk w 1 rocz. śm., Genowefę Kobylarczyk w 15 rocz. śm., 

                 synów Mirosława, Henryka i Leszka

        2) O radość życia wiecznego dla śp. Jadwigi Majewski oraz Krzysztofa Piekielny                                            

         3) + Czesława Grabiec w 30 dzień po śm.

 

06.12. –  ŚRODA 

  630   W int. Żywego Różańca 

  830   Msza św. z okazji święta szkoły Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Gorzyczkach, w int. 

        uczniów, rodziców, pracowników pracujących i emerytowanych oraz za ++ pracowników szkoły 

1700   1) O radość życia wiecznego dla śp. Jana Jurzyca na pamiątkę urodzin       

         2) ++ Lidię, Annę i Cyryla Adamczyk, Alojzego i Marię Forajter oraz bliskich z rodzin

                  Adamczyk, Forajter

         3) ++ Maksymiliana Szuścik, żonę Amalię i pokrew.

                                         

07.12. – I  CZWARTEK – Wspomnienie  św. Ambrożego,  bpa  i  dK 

  630  O uświęcenie duchowieństwa oraz o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne (ofiara na misje)         

1700  1) Do Op. Bożej z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, Boże błog.,

             opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża z okazji urodzin oraz o Boże błog. dla całej rodziny

             w pewnej int. 

         2) + Czesława Grabiec – int. od szefostwa i pracowników firmy „ Euroclas’’ 

1900  Ku czci Ducha Świętego od czcicieli         

   

08.12.  – PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ  NIEPOKALANEGO POCZĘCIA  NMP     

  630 Za Ojczyznę     

1700 W int. Dzieci Maryi        

           

09.12. – SOBOTA 

   630 ++ dusze w czyśćcu cierp.           

1600  ++ Eugeniusza Hernik, syna Dawida, Krystynę, Damazego Hernik, syna Grzegorza      

     

10.12. – NIEDZIELA – II  NIEDZIELA  ADWENTU     

 730  ++ Władysława Turchał, jego rodziców, brata Piotra, Henryka Bugiel, Gertrudę i Wilhelma 

              Skiba, Henryka, Jana Polnik, Waltra, Paulinę i Józefa Loga       

  930 + Krzysztofa Chłapka w 8 rocz. śm., żonę Mirelę       

1100   Za parafian

1530  Nieszpory adwentowe

1600   CHRZTY

         ROCZKI:  Fabian Kąsek, Zuzanna Bednorz