Porządek nabożeństw

04.06. - 11.06.2023 r.

04.06.  –  NIEDZIELA -  UROCZYSTOŚĆ  NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

  730 ++ dusze w czyśćcu cierp. 

  930  Za parafian

1100  Msza św. dziękczynna do Op. Bożej z prośbą o zdrowie, Boże błogosł., potrzebne dary Ducha

        Świętego w dorosłym życiu dla  Szymona  Brzdęk  z okazji 18-tych  urodzin oraz o Boże błog.

        dla całej rodziny

1100 W Gorzyczkach:  Suma odpustowa ku czci św. Jana Nepomucena, w int. parafian z Gorzyczek       

1530  Nieszpory niedzielne.

1600 + Zygmunta Sosulskiego w 1 rocz. śm.

05.06. – PONIEDZIAŁEK –  Wspomnienie  św. Bonifacego,  bpa  i męcz.   

  630  W pewnej int.

1700  1) Do Op. Bożej za wstawiennictwem M.B.N.P. z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze

            Boże błog., zdrowie, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża na kolejne wspólne lata życia

           dla  Danuty  i Józefa  Jerczak  z okazji 45-tej  rocznicy ślubu i Boże błog. dla całej rodziny          

        2) + Różę Kwiczała – int. od wychowanków rocznika 1964 i zmarłych z rocznika 1964

               Szkoły Podstawowej w Lubomii                       

06.06. –  WTOREK 

  630 W pewnej int.

1700 1) ++ Macieja i Katarzynę Jurczyk, Jana, Paulinę Glenc, zm. z rodziny Jurczyk, Glenc, Bauerek,

                  Sitek                           

        2) + Sylwię Rebizak – int. od koleżanek Marii, Doroty i Marii                                             

07.06. –  ŚRODA       

  630   W pewnej int.

1700   1) + Jana Czaicki w 1 rocz. śm.         

        2) + Annę Jendrowiak w 30 dzień po śm.

        3) O radość życia wiecznego dla śp. męża, córki i rodziców w int. Bogu wiadomej         

08.06. – CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA                                        

  630  W pewnej int.

  800 Za parafian

1100 Int. wolna

1530 Nabożeństwo eucharystyczne 

1600 Msza św. dziękczynna z okazji urodzin                                 

09.06.  – PIĄTEK   

  630  Za Ojczyznę

1300 Do Op. Bożej z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę Anioła Stróża 

            na kolejne wspólne lata życia dla  Czesławy  i  Michała Porwoł  z okazji 10-tej  rocznicy ślubu

            oraz o Boże błog. dla całej rodziny 

1700  Rocznica  Wczesnej Komunii  Św.

 

10.06. – SOBOTA 

  630  ++ Józefa Krzystała, jego rodziców i rodzeństwo oraz teściów i pokrew.

1600  1) ++ Ernestynę Marek w 25 rocz. śm., męża Franciszka, rodziców z obu stron                

        2) ++ Jana i Anielę Hes, Franciszka, Annę Hes, Augustyna i Marię Mrozek, Helenę, Emanuela 

                  Jeleń

11.06.  –  X NIEDZIELA  ZWYKŁA

  730  + Henryka Polnik w 1 rocz. śm. 

  930   ++ Annę Stanowski w 1 rocz. śm., męża Jana

1100   W pewnej int.

1530  Nabożeństwo eucharystyczne

1600  CHRZTY:  Marianna Mularczyk, Hubert Dłucik

         ROCZKI:  Hubert Pochcioł