Sakrament chrztu

Sakramentu chrztu udzielamy w każdą drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 16.00. Dziecko do sakramentu chrztu w kancelarii parafialnej zgłaszają rodzice najpóźniej siedem dni przed datą chrztu.

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia dziecka do sakramentu chrztu

  • Odpis skrócony aktu urodzenia – z Urzędu Stanu Cywilnego z miejsca urodzenia – oryginał.
  • Wypełniony Formularz zgłoszenia dziecka do Sakramentu chrztu.

Pobierz formularz zgłoszenia dziecka do chrztu


w formacie DOC

w formacie PDF

Informacje odnośnie sakramentu chrztu

Na chrzestnych powinno wybrać się praktykujących katolików, będą to bowiem ludzie zaufania dziecka i całej rodziny. Mają oni w razie potrzeby wspierać rodziców w wychowaniu dziecka w wierze i moralności chrześcijańskiej.

Ojcem i matką chrzestną może zostać:

  • każdy(a) kto jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania,
  • przyjął trzy sakramenty: chrzest, bierzmowanie, Eucharystię i ukończył 16 lat,
  • osoba należąca do Kościoła Rzymskokatolickiego prowadząca życie zgodne z wiarą i z wymaganiami Kościoła Rzymskokatolickiego (chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego).

Ojciec lub matka chrzestna, jeśli są z poza naszej parafii, przedstawiają zaświadczenie ze swojej parafii (do której należą, na terenie której mieszkają) stwierdzające, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą być dopuszczeni do godności ojca – matki chrzestnej. Rodzice dziecka i chrzestni w czasie Mszy św. chrzcielnej winni przystąpić do Komunii Świętej, dlatego też wcześniej winni odbyć Spowiedź Świętą. Nauka przed chrztem – katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych odbywa się w sobotę poprzedzającą drugą niedzielę miesiąca (datę Chrztu Św.) o godz. 16.45 w salce z tyłu kościoła.

Rodzice chrzestni, którzy nie mogą uczestniczyć w nauce przed chrztem w naszej parafii, dostarczają zaświadczenie u uczestnictwie w nauce chrzcielnej ze swojej parafii.

W sytuacjach wątpliwych i trudnych prosić o rozmowę z księdzem. Aby ochrzcić dziecko w innej parafii wymagana jest zgoda księdza Proboszcza.

Rzeczy potrzebne do Sakramentu chrztu:

  • świeca chrzcielna,
  • biała szata.