Schola

W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH
Nasza parafialna schola, spotyka się co piątek w salce, po czym bierze czynny udział we Mszy świętej szkolnej. Okazuje się jednak, że nie tylko…
Co roku, w okresie, kiedy warunki na to pozwalają, dzieci dbają o swoją kondycję fizyczną.
Warto czasami w inny sposób cieszyć się, że jesteśmy!
Zapraszamy inne chętne dzieci na spotkania do salki w każdy piątek o godz. 16.00.