O parafii Świętego Anioła Stróża w Gorzycach

Wzmianki historyczne

Pojawienie się nazwy miejscowości – 26 maja 1229 rok.

W 2019 roku upłynęło 790 lat od tej daty.
W Księdze uposażeń diecezji wrocławskiej znalazły się także miejscowości, wchodzące w skład parafii gorzyckiej: „Gorzyce [Górzyca] i Uchylsko [Uchilsko]”, po łacinie „Berglyndorff et Wehilscho”, zniemczone potem na „Berglundorf und Auchla”. Obydwie miejscowości, tworzące wraz z Gorzyczkami, Kolonią Fryderyk i Kraskowcem obecny kształt parafii św. Anioła Stróża w Gorzycach, to staropolskie wsie, które – według dwóch bulli protekcyjnych papieża Grzegorza IX (Hugolina di Segni, 1227-1241), datowanych w Perugii na terenie Umbrii dnia 26 maja 1229 roku – były przekazane mnichom tynieckim w całości (w bulli A) lub dostarczały dziesięcinę klasztorowi benedyktynów w Tyńcu pod Krakowem (w dużej bulli B). Miejscowości te wtedy pojawiły się w źródłach po raz pierwszy.

Pojawienie się nazwy parafii gorzyckiej – 1447 r.

W 2019 roku miną 472 lata od tej daty.
Parafia w Gorzycach została wymieniona dopiero w wykazie świętopietrza, który sporządził w 1447 roku ks. Mikołaj Rostkonis - proboszcz parafii Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach i dziekan żorski, i to pod zniekształconą nazwą „Bestimdorff”. Wówczas 136 wiernych z Gorzyc przekazało kolektorowi papieskiemu 8 groszy praskich świętopietrza, czyli około 136 denarów (egzemplarz Biblii kosztował wtedy 1440 groszy praskich).