Porządek nabożeństw

11.04. – 18.04.2021r.

11.04.  – II NIEDZIELA   WIELKANOCNA – MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

  730   ++ Hildegardę Adamczyk, Danielę Gonsior, ich rodziców i teściów                 

  930   ++ Wandę Hołub w rocznicę śm., męża Franciszka     

1100    Do Miłosierdzia Bożego                       

1600     Za parafian         

12.04. -  PONIEDZIAŁEK 

  630     Do Ducha Świętego od czcicieli 

1700   1)  + Adelajdę Dutkiewicz w 1 rocz. śm.                 

         2)  ++ Małgorzatę Widenka ( z ul. Średniej) w 15 rocz. śm., męża Erwina

         3)  + Erwina Widenki w 30 dzień po śm.    

13.04. –  WTOREK 

  630    O łaskę przebaczenia grzechów i wieczne zbawienie dla Antoniny Jendrzejczak – int.

           od rodziny Smiatek 

1700    1+ Herminę Widenka w 30 dzień po śm.

           2) + Romana Kwaśnego – int. od swata Stanisława z Dąbrówek

14.04. –  ŚRODA  

  630   Dziękczynna do Bożej Op. za bezmiar otrzymanych łask w ciągu  35 lat małżeństwa 

           dla  Bernadety  i Piotra Smiatek

1700    1)  ++ Rudolfa Mandrela w 30 rocz. śm., żonę Wandę, syna Chrystiana

           2) O radość życia wiecznego dla śp. Teresy Szuścik na pamiątkę urodzin – od koleżanek   

              Teresy i Urszuli   

15.04. –  CZWARTEK      

  630   + Antoninę Jendrzejczak

1700   1) W int. przyjmujących obraz Matki Boskiej Szensztackiej

          2) + Andrzeja Maciończyk 

16.04. –  PIĄTEK 

  630   ++ Jana Polnik, Annę, Alfreda Polnik, wnuka, syna, synową, córkę, zięcia, Gertrudę, Wilhelma

          Skiba, zięcia Władysława, Paulinę, Józefa Loga, syna Waltra, dusze w czyśćcu cierpiące 

1700    1)  O radość życia wiecznego i spokój duszy dla śp. Teresy Szuścik od koleżanki Małgosi z mężem

           2) ++ Stanisława Grzonki w 3 rocz. śm., żonę Irenę, syna Ryszarda w 2 rocz. śm.         

17.04. – SOBOTA       

  630  ++ Bronisławę Parma w 10 rocz. śm., męża Karola

1400  Do Op. Bożej przez wstawiennictwo M.B.N.P. z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie

         Boże błog., opiekę Anioła Stróża na dalsze wspólne lata życia dla Weroniki i Romana Frejusz 

         z okazji  50-tej rocznicy ślubu oraz o błog. Boże dla  całej rodziny.

1600  1) ++ Stanisława Drobny, jego rodziców, Zbigniewa i Teresę Drobny, Józefa Staniczek, jego 

             rodziców i teściów, brata Henryka, Amalię i Jana Korzonek

         2 + Józefa Rymer w 15 rocz. śm.

 18.04.  – III NIEDZIELA   WIELKANOCNA

  730    Int. wolna                 

  930   ++ Annę Wierzgoń, męża Józefa, Czesława Wala, Stanisława i Marcina Wierzgoń     

1100    ++  Rufina Kuczaty w 10 rocz. śm., żonę Lidię                      

1600      ++ Halinę i Mirosława Paszenda, Irenę i Alfreda Machaczek  pokrew.