Porządek nabożeństw

01.08. – 08.08.2021r.

01.08.  – XVIII  NIEDZIELA   ZWYKŁA 

  730   ++ Leona Michnik w 15 rocz. śm., jego rodziców, Martę i Alojzego Rakus

  930  ++  Eryka Tkocz w 25 rocz. śm., żonę Elżbietę           

1100   Do Op. Bożej z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę Anioła Stróża na kolejne lata życia

         dla Marcina  i  Pawła Kubik   z okazji urodzin oraz o Boże błog. dla całej rodziny

1300  Do Op. Bożej z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błog., opiekę Anioła 

        Stróża na kolejne lata życia dla  Mariana Chłapka  z okazji  60-tej rocznicy urodzin

         oraz o Boże błog. dla całej rodziny

1600   O szczęśliwość wieczną dla śp. Stefana Szałasz w 2 rocz. śm., jego rodziców Annę i Piotra, Małgorzatę,

          Jana i Piotra Skupień, zm. z rodzin Szałasz, Skupień 

   

02.08. -  PONIEDZIAŁEK      

  630    Do Ducha Świętego od czcicieli

1700    1) Msza św. dziękczynno – błagalna do Op. Bożej z prośbą o potrzebne dary Ducha Świętego

               w dorosłym życiu dla  Martyny z okazji  18-tych  urodzin

          2) ++ Jerzego Płaczek w kolejną rocznicę śmierci, rodziców z obu stron i pokrew.

 

03.08. –  WTOREK 

  630    W pewnej int.

1700    Do Op. Bożej z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błog., opiekę Anioła

          Stróża i Matki Bożej na kolejne lata życia z okazji urodzin oraz o Boże błog. dla całej rodziny

          w pewnej int.

 

04.08. –  ŚRODA – Wspomnienie  św. Jana  Marii  Vianney’a, prezb.        

  630  W pewnej int.

1200  Ślub rzymski:   Mateusz Skrzyszowski – Joanna Jagłowska

1700  1)  + Magdalenę Wala w 2 rocz. śm.

        2)  ++ Annę Franek, męża Tadeusza i ich rodziców                          

 

05.08. –  I CZWARTEK 

  630   O uświęcenie duchowieństwa oraz o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne (ofiara na misje)       

1700   ++ Irenę i Józefa Czaicki, Janinę i Zygmunta Jerczak, rodziców i dziadków z obu stron      

 

06.08. –  I PIĄTEK – Święto  Przemienienia Pańskiego   

  630   Na wynagrodzenie Najśw. Sercu Pana Jezusa od czcicieli (ofiara na cele charytatywne)          

1700    1)  ++ Bogusława Lenczyk w 25 rocz. śm., żonę Anielę w 8 rocz. śm.

          2)   + Władysława Pala – int. od rodzin Migdoł i Pałasz           

 

07.08. – I SOBOTA 

  630   Na wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi od czcicieli

1300   Do Op. Bożej z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosł. opiekę Anioła

         Stróża na kolejne lata życia dla  Floriana Zniszczoł  z okazji  70-tej rocznicy urodzin

         oraz o Boże błog. dla całej rodziny

1600  ++ Edwarda Herok w 30 rocz. śm. i pokrew. 

               

 08.08.  – XIX  NIEDZIELA   ZWYKŁA  

  730   ++ Jana Polnik i pokrew.

  930  +  Augustyna Jendrysik w 20 rocz. śm.           

1100   + Jana Jonda w 20 rocz. śm.

1600    CHRZTY:   Eryk Opioł, Szymon Paprocki, Kacper Gawroński

           ROCZKI: