Porządek nabożeństw

27.11.-04.12.2022 r.

27.11.  –  I NIEDZIELA   ADWENTU 

  730  O radość życia wiecznego dla śp. Krystyny Gowin na pamiątkę urodzin           

  930  Za ++ Emerytów i rencistów Stowarzyszenia  ” SENIOR’’   

1100   ++ Józefa Mozes, żonę Cecylię, rodziców, brata Henryka, Józefa i Klarę Tyma, 3 córki, zięciów,

         2 synów, synowe, 4 wnuków, pokrew. Tyma, Skrzyszowski, Mozes

1530   Nabożeństwo w intencji trzeźwości narodu    

1600   ++ Alojzego Wodecki, żonę Anielę i Zofię, syna Zygmunta, Martę, Alojzego Orlik

 

28.11. -  PONIEDZIAŁEK   

  630  + Huberta Kubik w 30 dzień po śm.

1700  1)  Do Op. Bożej z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę Anioła

              Stróża na kolejne lata życia z okazji  80-tej  rocznicy urodzin oraz o Boże błog. dla całej

              rodziny w pewnej int.               

         2) + Beatę Tkocz od sąsiadów z ul. Leśnej

                       

29.11. –  WTOREK 

  630   ++ Elżbietę, Romana Kwaśnica, rodziców z obu stron, Mirosława Kwaśnica, Ernestynę, 

           Franciszka Smiatek i pokrew. 

1700  1) + Reginę Ulrich w 1 rocz. śm.

        2) ++ Pelagię Weczerek w 1 rocz. śm., męża Henryka

        3) O wieczną radość dla śp. Rozalii Kwaśnica – int. od rodziny Gowin

                      

30.11. –  ŚRODA – Święto  Św. Andrzeja  Apostoła    

  630  ++ dusze w czyśćcu cierp.

1700  1)  ++ Lidię, Cyryla i Annę Adamczyk, Alojzego, Marię Forajter oraz bliskich zm. z rodzin

            Adamczyk, Forajter 

        2) ++ Aurelię Adamczyk w 25 rocz. śm., jej rodziców Irenę i Leonarda, zm. z pokrew.

           Adamczyk, Pośpiech 

        3) + Stanisława Kwiatkowskiego w 30 dzień po śm.

   

01.12. – I CZWARTEK   

  630  O uświęcenie duchowieństwa oraz o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne (ofiara na misje)

1700  1) ++ Alojzego Szymiczek w 1 rocz. śm., żonę Urszulę 

        2)  O radość życia wiecznego dla śp. Eryka Lenczyk, jako wspomnienie  80-tych urodzin                 

        3) + Alojzego Jęczmionka w 30 dzień po śm.

1900  Ku czci Ducha Świętego

           

02.12. – I PIĄTEK – Wspomnienie  bł.  Jana, Franciszka  Machy,  prezb. i  męcz. 

  630  Na wynagrodzenie Najśw. Sercu Pana Jezusa od czcicieli (ofiara na cele charytatywne)       

1700  1)  W int. dzieci po I i Wczesnej Komunii  Św.

         2) O radość życia wiecznego dla śp. Jerzego Adamczyka na pamiątkę urodzin                 

         3) + Rozalię Kwaśnica od Róży Różańcowej

1830    Msza św. w int. młodzieży

                 

03.12. – I SOBOTA – Wspomnienie  św.  Franciszka Ksawerego  prezb.     

  630 Na wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi od czcicieli

  800 + Stefanię Grabiec w 30 dzień po śm.

1600 ++ Irenę i Alfreda Machaczek, Halinę i Mirosława Paszenda

             

04.12.  –  II NIEDZIELA  ADWENTU 

  730  + Stanisława Koczy w 1 rocz. śm.         

  930  1) Ku czci św. Barbary w int. górników

        2) Za ++ górników   

1100   ++ Lidię Kuczaty w 2 rocz. śm., męża Rufina

1530   Nabożeństwo adwentowe    

1600  ++ Eugeniusza Hernik w 5 rocz. śm.,syna Dawida, Krystynę, Damazego Hernik, syna Grzegorza