Porządek nabożeństw

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 09.08. – 16.08.2020r.

09.08.  –  XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

  730   ++ Leona Michnik, jego rodziców, Martę, Alojzego Rakus, syna Jana, Stefanię, Rudolfa Skrzyszowski   

  930   O radość życia wiecznego dla śp. Jana Tatarczyk - int. od organizacji Sołectwa Kol. Fryderyk        

1100     ++ Elżbietę Tkocz w 1 rocz. śm., męża Eryka

1600     CHRZTY:  Laura Folwarczny

            ROCZKI:   Stefania Mularczyk, Matylda Klimanek, Aleksandra Walkowicz, Jan Radziwołek

10.08. -   PONIEDZIAŁEK – Święto  Św. Wawrzyńca,  diak.  i męcz.

  630    ++ Annę, Cyryla Adamczyk, 2 córki, 2 synowe, syna, zięcia i wnuczkę, Jadwigę, Hermana 

            Adamczyk, 2 córki, 2 synów, 3 zięciów i wnuka, Barbarę i Leona Zyska

1700    1) ++ Martę Bargiel w 25 rocz. śm., męża Jana, córkę Hildegardę, Zofię i Pawła Pilarczyk

           2) O radość życia wiecznego dla śp. Krystiana Oślizło na pamiątkę urodzin                            

11.08. –  WTOREK – Wspomnienie  św.  Klary, dz. 

  630   Za ++ siostry Elżbietanki, rodziców, rodzeństwo, krewnych, kapłanów dusze w czyśćcu cierp.             

1700   1) ++ Otylię Kwaśny w 30 rocz. śm., męża Franciszka, rodziców i rodzeństwo                   

           2) ++ Jana Bauerek, jego rodziców, Irenę Szczukiecki, jej męża i syna, Marię i Pawła Mrozek

             ich córkę i syna, Halinę Szemiel                                    

12.08. –  ŚRODA 

  630     W pewnej int.

1700      1) + Romana Zientek                 

            2) ++ Rozalię i Helenę Machecki w 15 rocz. śm., ich rodziców i rodzeństwo                    

13.08. –  CZWARTEK 

   630   Za parafian         

1700    W int. czcicieli św. o. Pio           

1900    Ku czci  M.B.  Fatimskiej w int. Żywego Różańca                  

14.08. –  PIĄTEK – Wspomnienie  św. Maksymiliana  Marii  Kolbego, prezb.  i  męcz.    

  630   W int. Ojczyzny               

1700        Do Op. Bożej przez wstawiennictwo M.B.N.P. z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, Boże 

            błog., opiekę Anioła Stróża i Matki Bożej na dalsze lata życia dla   Marty  Skrzyszowski   z okazji 

            90-tej   rocznicy urodzin oraz o Boże błogosł. dla całej rodziny                          

15.08. –  SOBOTA –  UROCZYSTOŚĆ  WNIEBOWZIĘCIA   NMP  

  730   + Genowefę Błędowski

  930   Bogusława Krzysztofczyk w 15 rocz. śm. 

1100   O radość życia wiecznego dla śp. Jana Grześ

1230   Ślub rzymski: Patryk Gorawski  -  Daria Banek

1400   Do Op. Bożej z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błog., opiekę Anioła 

          Stróża na dalsze lata życia dla  Ewy Parszewski  z okazji 60-tej  rocznicy urodzin 

          oraz o Boże błog. dla całej rodziny

1600   ++ Gabriela Sosny w 15 rocz. śm., siostrę Ewę, kuzyna Mariusza i dziadków

16.08.  –  XX  NIEDZIELA ZWYKŁA

  730    + Jana Polnik w 2 rocz. śm. 

  930    ++ Irenę, Alfreda Machaczek, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Halinę Paszenda, syna

 Mirosława   

1100     ++ Genowefę  Okrent, męża Józefa, syna Edwarda, synową Janinę, 3 wnuków, Jadwigę Majewski

1230    W int. dzieci przystępujących  do  I – szej  Komunii  Św.

1600    ++ Rudolfa Kucza w 1 rocz. śm., żonę Elżbietę