Porządek nabożeństw

12.09. – 19.09.2021r.

12.09.  – NIEDZIELA – Uroczystość NMP Piekarskiej, głównej patronki archidiecezji 

  730  ++ Władysława Turchał, Stefanię, Rudolfa Skrzyszowski, Adolfa, Marię Michnik i dziadków

  930  Do Op. Bożej z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błog., opiekę Anioła 

         Stróża na dalsze wspólne lata życia dla  Anieli i  Jana  Cyrulik  z okazji  50-tej rocznicy ślubu

         oraz o Boże błog. dla całej rodziny     

1100  Do Op. Bożej z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., opiekę Anioła Stróża oraz zdrowie

         na kolejne lata życia dla  Agnieszki Kubik z okazji 40-tych urodzin oraz o Boże błog. dla całej rodziny

1300 Do Op. Bożej z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę Anioła Stróża na dalsze

        wspólne lata życia dla  Magdaleny i Stanisława  Grzybek z okazji 45-tej rocznicy ślubu, 70-tej rocznicy 

        urodzin   Stanisława  oraz o Boże błog. dla całej rodziny

1600  CHRZTY:  Oscar Czuczwara, Jagoda Durczok, Maja Wojtas

         ROCZKI:  Szymon Ryczkowski, Adam Zając

13.09. -  PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie  św. Jana Chryzostoma,  bpa  i  dK 

  630   ++ Rafała, Anielę Zientek, wnuka Adama, Józefa, Martę Potysz, dusze w czyśćcu cierpiące

1700  1) ++ Leona Tomas w 35 rocz. śm., żonę Dorotę, rodziców i rodzeństwo z obu stron      

        2) + Lidię Komorek w 30 dzień po śm. 

1900  Ku czci  M.B. Fatimskiej  w int. Żywego Różańca           

14.09. –  WTOREK - ŚWIĘTO  PODWYŻSZENIA  KRZYŻA ŚWIĘTEGO                                      

  630    Za ++ z rodziny Grzywacz, Hernik     

1700    1) ++ Danielę, Leona Grzybek, Konrada, Gertrudę Sanecznik, pokrew. Grzybek, Sanecznik,

                    Adamczyk, Walecki                   

          2) + Czesława Żak w 30 dzień po śm.                

15.09. –  ŚRODA – Wspomnienie  NMP  Bolesnej       

  630    W pewnej int. 

1200    Ślub rzymski:   Adam Marek – Małgorzata Wiśniewska

1700    1) ++ Magdalenę, Genowefę, Ryszarda Skiba, Annę, Leona Kozioł, Łucję, Alojzego Stajer,

                    Henryka Sikora, Genowefę i Kazimierza Pytlik, pokrew. 

          2) ++ Józefa Janik, jego rodziców, Bronisławę, Wilhelma Bażan, córkę Agnieszkę i 3 zięciów 

16.09. –  CZWARTEK – Wspomnienie  świętych męcz. Korneliusza, pap., i Cypriana, bpa  

  630    ++ Jana Polnik, jego rodziców, Gertrudę, Wilhelma Skiba, zięcia Władysława, Paulinę, Józefa

                Loga, syna Waltra, pokrew., dusze w czyśćcu cierpiące

1700    1) W int. przyjmujących obraz Matki Boskiej Szensztackiej

           2) + Andrzeja Maciończyk         

17.09. –  PIĄTEK   

  630   + Marcina Kwiatkowskiego – int. od rodziny Grzywacz   

1700     1)  Do Miłosierdzia Bożego od czcicieli

            2) ++ Mariannę Szkatuła w 8 rocz. śm., rodziców z obu stron

18.09. – SOBOTA  - Święto Św. Stanisława Kostki, zak., patrona Polski

  630  ++ Jana Kwaśnica, syna Bogdana, Helenę, Rudolfa Kwaśnica, ich dzieci, Stefanię, Józefa

        Szczepanik, wnuków Grzegorza i Dariusza, Salomeę i Ryszarda Gogołka, Helenę, Józefa Tomas

        dzieci Eryka i Mariana, dusze w czyśćcu cierpiące

1300  Do Op. Bożej z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błog., opiekę Anioła 

         Stróża na dalsze lata życia z okazji  50-tej  rocznicy urodzin  Bernadety  Chłapek   

         oraz o Boże błog. dla całej rodziny

1600  1) + Dawida Hernik w 5 rocz. śm. 

        2) + Henryka Ganita w 2 rocz. śm.

 19.09.  – XXV NIEDZIELA  ZWYKŁA 

  730   ++ Martę Sitek w 2 rocz. śm., męża Stefana, syna Jerzego  

  930   ++ Huberta Krakowczyk, żonę Leokadię     

1100    ++ Edmunda i Klarę Janeta, rodziców, rodzeństwo z obu stron

1300    Do Op. Bożej z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę Anioła 

         Stróża na dalsze  wspólne lata życia dla Krystyny i Augustyna Szyszka z okazji 50-tej  

          rocznicy ślubu oraz o Boże błog. dla całej rodziny

1330       W Kol. FryderykW int. parafian z Kol. Fryderyk i Kraskowca

1600    ++ Leona Studniczek w 2 rocz. śm., żonę Marię, ich rodziców, Martę Płaczek, Franciszka Kuczery,

           zm. z rodzin Studniczek, Brański