Porządek nabożeństw

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 28.02. – 07.03.2021r.

28.02.  – II  NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU

  730  Za parafian 

  930  ++ Antoniego Pytlik w 15 rocz. śm., żonę Cecylię, syna Stefana, zm. z pokrew.         

1100   Do Op. Bożej z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błog., opiekę Anioła Stróża

          na dalsze lata życia dla  Jadwigi Polak  z okazji  80-tej rocznicy urodzin oraz o Boże błog. dla całej 

          rodziny  

1600     ++ Eugeniusza Paloc, żonę Albertynę, rodziców z obu stron i pokrew

 

01.03. -   PONIEDZIAŁEK

  630    ++ Tadeusza Rduch, Klarę Machnik i jej rodziców         

1700   1) + Reginę Michnik w 1 rocz. śm.                 

         2) ++ Leonarda Macura, syna Franciszka, dziadków z obu stron, pokrew.

 

02.03. –  WTOREK 

  630   Za parafian

1700   1) ++ Stanisława Sikory, Marię, Franciszka Zuzok, Jana, Annę, Irenę Sikora, Leonarda Macura,

                  syna Franciszka, Jana Margiciok         

         2) ++ Stanisława Sikory, Jana Podeszwa, żonę Anielę, rodziców Anielę i Franciszka, Czesława

                  Wodecki 

 

03.03. –  ŚRODA  

  630     W int. Żywego Różańca

1700      1)  + Czesława Misior w 30 dzień po śm.

           2) + Lidię Kuczaty od sąsiadów 

             

04.03. – I CZWARTEK – Święto  Świętego  Kazimierza Królewicza  

  630    O uświęcenie duchowieństwa oraz o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne (ofiara na misje)

1700     1) ++ Marię i Augustę Jeleń w 30 rocz. śm., ich rodziców i rodzeństwo

            2) ++ Elżbietę Sowada w 30 rocz. śm., męża Pawła, córkę Barbarę, synów Antoniego i Józefa

 

05.03. – I PIĄTEK 

  630  Na wynagrodzenie Najśw. Sercu Pana Jezusa od czcicieli (ofiara na cele charytatywne)

1700    W int. dzieci po I i Wczesnej Komunii  Św.

 

06.03. – I SOBOTA

  630    Na wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi od czcicieli

1600  1) ++ Floriana Mrozek, żonę Annę, rodziców z obu stron, Marię, Franciszka Wojtala                 

         2) ++ Elżbietę, Stanisława Grzegorzek, syna Antoniego, Juliannę, Huberta Dłucik, syna Jana i pokrew.

          3) ++ Klarę Janeta w 2 rocz. śm., męża Edmunda

 

 07.03.  – III  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU

  730  ++ Augustę Długi w 20 rocz. śm., męża Józefa, Eugeniusza Długi, zm. z rodzin Długi, Parma,

          Szubryt 

  930  ++ Henryka Franek w 1 rocz. śm., żonę Genowefę       

1100   + Tadeusza Folwarski w 4 rocz. śm.

1600    Int. wolna