Porządek nabożeństw

02.10.-09.10.2022 r.

02.10.  –  XXVII NIEDZIELA  ZWYKŁA

  730   + Daniela Chłapek w 5 rocz. śm.

  930   Do Op. Bożej w int. małżonków przeżywających 5 lat po ślubie:  Renata i Krzysztof Wojtas 

1100    Msza św. dziękczynna do Op. Bożej z prośbą o zdrowie, Boże błog., opiekę Anioła Stróża

        i Matki Bożej na kolejne lata życia dla Urszuli Wachtarczyk  z okazji 50-tej rocznicy urodzin

        oraz o Boże błog. dla całej rodziny

1515 Nabożeństwo różańcowe    

1600   ++ Annę Margiciok w 1 rocz. śm., męża Jana

03.10. -  PONIEDZIAŁEK 

  630   Do Ducha Świętego od czcicieli

1700  1) W int. Rycerzy Kolumba i ich rodzin             

         2) + Pawła Szymiczka w 2 rocz. śm.

04 .10. –  WTOREK – Wspomnienie św.  Franciszka  z Asyżu

  630   Dziękczynno – błagalna w pewnej int.

1700  1) + Elżbietę Skrzypiec w 3 rocz. śm.

         2) + Agnieszkę Płaczek w 30 dzień po śm. 

05.10. –  ŚRODA – Wspomnienie  św.  Faustyny Kowalskiej,  dz.  

  630  Z okazji urodzin w pewnej int.

1700  1) ++ Piotra Petrasz, ojca Michała i zm. z pokrew.

        2) ++ Elżbietę i Stanisława Grzegorzek, syna Antoniego, Juliannę i Huberta Dłucik ,

                  syna Jana i pokrew.                  .

06.10. – I CZWARTEK 

  630   O uświęcenie duchowieństwa oraz o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne (ofiara na misje)

1200   Ślub rzymski:  Konrad Szweda  -  Natalia Błoch 

1700   1) + Jana Winiarka w 10 rocz. śm. 

         2) + Beatę Tkocz od Róży Różańcowej

1900  Ku czci Ducha  Świętego od czcicieli         

07.10. – I PIĄTEK – Wspomnienie  NMP  Różańcowej 

  630  Na wynagrodzenie Najśw. Sercu Pana Jezusa od czcicieli (ofiara na cele charytatywne)

1700  1) W int. dzieci po I i Wczesnej Komunii Św.

         2) + Waltra Przybyły w 25 rocz. śm.

1830  Msza św. dziękczynna do Op. Bożej z prośbą o zdrowie, Boże błog., potrzebne dary Ducha

         Świętego w dorosłym życiu dla  Mateusza  Zająca  z okazji   18-tych  urodzin

08.10. –  SOBOTA 

  630  ++ Alojzego Michnik, Helenę Cyruk, Natalię Jezusek – int. od sąsiadki Adeli

1300  Ślub rzymski:  Adam  Piecha – Katarzyna Adamczyk

1400   Msza św. dziękczynna do Op. Bożej z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże

         błog., opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża na kolejne lata życia dla  Tadeusza  Bauerka 

         z okazji 70-tej rocznicy urodzin oraz o Boże błog. dla całej rodziny         

1600  1) + Józefa Balcar w kolejną rocz. śm.

         2) ++ Stanisława Jabłońskiego, Ernestynę Rogarczyk, rodziców z obu stron

         3) Do Op. Bożej z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże w int. kapłanów i 

              członków Apostolatu Margaretka z okazji 10-lecia istnienia

09.10.  –  XXVIII NIEDZIELA  ZWYKŁA

  730   ++ Stefanię i Henryka Michalik, zm. z pokrew. Michalik, Kania, Wysłucha

  930   Do Op. Bożej w int. małżonków przeżywających 10 lat po ślubie

1100    + Anitę Michnik w 20 rocz. śm.

1300  Msza św. dziękczynna do Op. Bożej z prośbą o zdrowie, Boże błog., opiekę Anioła Stróża

         i Matki Bożej na kolejne wspólne lata życia dla Marii  i Józefa  Salabura  z okazji  50-tej

         rocznicy ślubu oraz o Boże błog. dla całej rodziny

1515  Nabożeństwo różańcowe    

1600  CHRZTYNela Kluge

        ROCZKI:   Julia Nawrat