Porządek nabożeństw

16.05. – 23.05.2021r.

16.05.  – NIEDZIELA  -  UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA  PAŃSKIEGO 

  730    W pewnej Int.

  930   ++  Krystynę Kolny w 5 rocz. śm. oraz za  ++  z rodziny Kurcius i Kolny 

1100    W int. dzieci przystępujących do   Wczesnej   Komunii  Świętej 

1500     Nabożeństwo majowe z udziałem dzieci Wczesnokomunijnych

1600     ++ Bolesława Skrzypca, 2 żony Klarę i Krystynę, syna Leonarda, 2 synowe Łucję i Elżbietę 

                oraz Salomeę i Michała Kaszczyszyn, Józefa Marzec

17.05. -  PONIEDZIAŁEK

  630   Do Ducha Świętego od chrzcicieli

1200  W int. rodziców i rodziców chrzestnych – dzieci wczesnokomunijnych 

1700   1) ++ Gertrudę, Ludwika, Irenę Macionczyk, Gustawa i Annę Opic

         2) + Andrzeja Banko w 30 dzień po śm.

         3) + Michała Tomaszek w 30 dzień po śm.

18.05. –  WTOREK 

  630   Za ++ siostry Elżbietanki, rodziców, rodzeństwo, krewnych, kapłanów, dusze w czyśćcu cierp.

1700   1) ++ Józefa Wolnego, jego rodziców Józefę i Juliusza, córkę Ewę, rodziców Władysławę

             i Piotra, brata Stanisława Sławiński, dusze w czyśćcu cierpiące

           2) + Romana Kwaśny w 30 dzień po śm.

19.05. –  ŚRODA  

  630   ++ Anielę, Rafała Zientek, wnuka Adama, dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące

1700    1) + Marię Szweda w 1 rocz. śm.

2) + Różę Świerczek w 30 dzień po śm.

3) + Różę Świerczek od Róży Różańcowej

20.05. –  CZWARTEK 

  630    Int. wolna

1700   1) W int. przyjmujących obraz Matki Boskiej Szensztackiej

          2) ++ Jerzego, Gertrudę Błaszczok, wnuka Krzysztofa, Jadwigę, Adolfa Adamczyk, rodziców

              Alojzję, Wilhelma Michnik, syna Edwarda, Klarę Michnik, zm. z rodzin Fichna, Rolnik, 

              dziadków z obu stron

          3) + Teresę Wala w 30 dzień po śm.

21.05. –  PIĄTEK –  Wspomnienie św.  Jana  Nepomucena, prezb.  i  męcz.

  630  + Konrada Michnik w 30 dzień po śm.

1700    1)  Do Miłosierdzia Bożego od chrzcicieli                     

           2)  ++ Helenę i Franciszka Sikora, rodziców i rodzeństwo z obu stron

22.05. –  SOBOTA

  630  Do Op. Bożej z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosł., opiekę Anioła  

         Stróża na kolejne lata życia dla  Tomasza Ciurzyński  z okazji urodzin 

1500  W Uchylsku: ++ Stanisława Jabłońskiego, Pawła, Emilię Kijas, dziadków z obu stron                                                  

1600 1) ++ Małgorzatę Widenka ( z ul. Raciborskiej 78), rodziców, rodzeństwo, teściów i pokrew.

        2) ++ Danielę, Leona Grzybek, ich rodziców, zm. z rodzin Adamczyk, Grzybek

 23.05.  – NIEDZIELA  - UROCZYSTOŚĆ  ZESŁANIA  DUCHA ŚWIĘTEGO  

  730   + Stefana Chłapek w 5 rocz. śm.

  930   O radość życia wiecznego i spokój duszy dla śp. Adama Smołki na pamiątkę urodzin –

          int. od siostry Haliny z rodziną

1100    ++ Marię Kwaśnica w 25 rocz. śm., męża Emanuela, córkę Lidię, 2 zięciów Henryka i Rufina

1600      O radość życia wiecznego dla śp. Stanisława Chrobok na pamiątkę urodzin