Pilne ogłoszenia

Duchowe przeżycie Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy.

Słowo pasterskie Arcybiskupa Katowickiego.

Drodzy Diecezjanie, Bracia i Siostry, Kochane Rodziny!

 

I. Wprowadzenie.

Przed nami Wielkanoc, szczyt całego roku liturgicznego, największe i najważniejsze

święta naszej chrześcijańskiej wiary. Ze względu na wprowadzone ograniczenia, liturgia

Wielkiego Tygodnia i świąt Zmartwychwstania Pańskiego będzie celebrowana

w katedrach i kościołach bez obecności wiernych. Duchowe uczestnictwo w tych

ceremoniach będzie jednak możliwe w naszych domowych wspólnotach dzięki

rozmaitym formom transmisji. Zachęcam więc wszystkich diecezjan do przeżywania

tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa za pośrednictwem mediów. Ta nietypowa forma

religijnego zaangażowania nie zmienia ani istoty, ani treści obchodów Triduum

Paschalnego i Wielkiej Nocy. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do świętowania zwycięstwa

Pana Jezusa nad grzechem i śmiercią.

W swej głębokiej treści, Święta Wielkanocne każdemu z nas stwarzają możliwość

doświadczenia osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem, Dawcą miłości

i pokoju. W paschalnych obchodach przeprowadza nas niczym nowy Mojżesz przez

pustynię, która w okresie szerzącej się pandemii nabrała wyjątkowej symboliki. Także

naszym udziałem obecnie stało się doświadczenie pustki, zagrożenia, lęku, a nawet

cierpienia i śmierci. Towarzyszy nam również osamotnienie, wynikające z konieczności

ograniczenia relacji z szeroką pojętą rodziną, przyjaciółmi i znajomymi. W takim czasie

właśnie Zmartwychwstały Pan wychodzi nam na spotkanie z pozdrowieniem pełnym

nadziei: „Pokój wam!” (J 20,19), „Nie bójcie się!” (Mt 28,10) W tych słowach odkrywamy

motywację do wewnętrznej przemiany i wspólnych działań zmierzających do pokonania

zagrożeń związanych z epidemią.

Zgodnie z tym, co już wcześniej Wam przekazałem, część liturgicznych obrzędów

Triduum Paschalnego zostanie uproszczona lub ograniczona. Najważniejsza jest jednak

Eucharystia – wielka tajemnica wiary. Podobnie jak uczniowie wędrujący do Emaus,

Zmartwychwstałego Pana poznajemy po/przy łamaniu chleba (por. Łk 24,30–31). W tym

kontekście uczestnictwo w Mszy św. staje się naszą powinnością. Zachęcam Was

do odpowiedniego przygotowania się do udziału w Mszy św. transmitowanej

za pośrednictwem mediów. Niechaj przygotowanie to ma charakter wspólnotowy,

1rodzinny, w gronie osób najbliższych. Zatroszczcie się razem zarówno o zewnętrzne,

jak i wewnętrzne wyciszenie; wzbudźcie intencje Waszej modlitwy oraz doskonały akt

żalu na początku Eucharystii. Otwórzcie Wasze serca na działanie słowa Bożego

i przyjęcie owoców duchowej Komunii z Jezusem Chrystusem. Pamiętajcie o możliwości

duchowej Komunii z Chrystusem za każdym razem, kiedy z odpowiednio usposobionym

sercem, będziecie uczestniczyli w Mszach św. transmitowanych.

Sprawując razem z Biskupami Pomocniczymi liturgię Wielkiego Tygodnia

i Wielkanocy w naszej katowickiej archikatedrze, będę się modlił za całą wspólnotę

naszego lokalnego Kościoła, za wszystkie rodziny, duchowieństwo i osoby życia

konsekrowanego, szczególnie zaś za braci i siostry dotkniętych osamotnieniem,

cierpieniem i chorobą. Pragnę się za Wami wstawiać w modlitwie i udzielić pasterskiego

błogosławieństwa na dni przed nami, na ciągle jeszcze nieprzewidywalną przyszłość.

Przed nami Wielki Tydzień. Wierzymy, że w pasji Chrystusa wyraża się nie tylko

zwycięska moc krzyża nad śmiercią i grzechem, ale przede wszystkim wypływa z niej

nieskończona miłość do każdego człowieka; miłość, dzięki której nasz Pan wyprowadza

dobro z trudnych, życiowych sytuacji. Uznając Bożą miłość wyrażoną w Chrystusowej

męce i śmierci, zachęcam każdego z Was do pojednania się Bogiem poprzez akt żalu

doskonałego. W tej wyjątkowej sytuacji zastępuje on sakrament pokuty. Osobiste grzechy

wyznamy w spowiedzi w późniejszym czasie; wtedy, kiedy tylko będzie to możliwe.

Proszę Was i wzywam do pojednania się z bliźnimi, z wszystkimi bez wyjątku, aby pokój

Chrystusa Zmartwychwstałego zamieszkał w Waszych sercach. Pamiętajmy,

że miłosierdzie i przebaczenie prowadzi do radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem

naszego zbawienia! (por. MV 2).

II. Duszpasterskie impulsy:

 

1. na Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek wspominamy i przeżywamy ustanowienie Eucharystii

i sakramentu kapłaństwa. Przeczytajcie w swoich rodzinach fragment Ewangelii

opisujący ustanowienie Eucharystii (np. Łk 22,7–23) Zachęcam Was do uczestniczenia

w Mszy św. Wieczerzy Pańskiej dzięki zaplanowanym transmisjom. Pamiętajcie

o możliwości Komunii duchowej.

W liturgii tego dnia rezygnujemy z tradycyjnego obrzędu obmycia nóg. Ten gest

upamiętnia postawę Pana Jezusa, który podczas Ostatniej Wieczerzy umywał stopy

Apostołom. W ten sposób potwierdził, że prawdziwa miłość realizuje się w służbie

bez granic. Obrzęd umycia nóg pociąga za sobą logikę daru z siebie, który doprowadził

Chrystusa do przyjęcia największych cierpień i śmierci. Zapraszam każdego z Was

do podjęcia w tym dniu uczynków miłosierdzia, które są dziełami miłości, przez które

przychodzimy z pomocą naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy (KKK 2447).

Postarajmy się o drobne „dzieło miłości” wobec osób najbliższych.

Spróbujcie znaleźć kilka minut ciszy, aby podziękować za eucharystyczną obecność

Pana Jezusa. W tym dniu proszę was o modlitwę za kapłanów oraz w intencji nowych

powołań do służby Bożej w Kościele. Proszę o szczególną modlitwę wspierającą

odpowiedzialną i teraz bardzo trudną posługę kapelanów szpitalnych. Pamiętajcie

o waszych duszpasterzach i o alumnach Seminarium, pochodzących z waszych

parafialnych wspólnot. Jeśli macie do dyspozycji ich numer telefonu czy adres mailowy,

to może warto przesłać im krótki sygnał- znak wsparcia i modlitwy.

 

2. na Wielki Piątek

Wielki Piątek niech będzie dniem ciszy. To dzień postu ścisłego i wstrzemięźliwości

od pokarmów mięsnych. Ofiarujmy to wyrzeczenie w intencji ustania pandemii. Warto

w tym dniu znaleźć czas, aby przed krzyżem przeprowadzić rachunek sumienia,

tym bardziej, że nie będziemy mogli skorzystać z tradycyjnej spowiedzi. Jeśli to możliwe,

odprawcie wspólnie Drogę Krzyżową. Modlitwę przy stacjach może podać każdy

z domowników, mówiąc o co prosi Pana. Możecie także wspólnie odmówić Litanię

do Najświętszego Serca Jezusowego, kończąc każde wezwanie słowami: „Przebite Serce

Jezusa, zmiłuj się nad nami”. Modlitwa ta stanie się dobrą okazją do adoracji krzyża

w waszych domach. Ustawcie więc krzyż na odpowiednio przygotowanym stole, zapalcie

przy nim świecę. Niech każdy z domowników odda cześć temu krzyżowi, a stół niech

stanie się znakiem Waszej wzajemnej miłości i pokoju. Pojednajcie się z waszymi bliskimi,

z każdym.

Zachęcam również do przeżycia wielkopiątkowej liturgii za pośrednictwem

transmisji, w tym do modlitewnej jedności z papieżem Franciszkiem, podczas

prowadzonego przez niego nabożeństwa Drogi Krzyżowej na Watykanie.

 

3. na Wielką Sobotę

Przypominam, że w tym dniu w naszych parafialnych kościołach nie będzie

błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny. Proponuję, aby w tym roku wrócić

do starożytnej tradycji wzajemnego błogosławienia siebie w domach. Niech rodzice

uczynią znak krzyża na czołach dzieci i odwrotnie, niech ten sam gest uczynią wobec

siebie małżonkowie. Przypomnijcie sobie przyjęty chrzest, przez który zostaliśmy

włączeni w śmierć Chrystusa i w Jego Zmartwychwstanie. Może warto z dziećmi przejrzeć

fotografie z chrztu św. Liturgia chrzcielna jest bowiem bardzo ważnym elementem liturgii

Wigilii Paschalnej. Proszę Was też o wspólne, rodzinne odmówienie w tym dniu, najlepiej

przy zapalonej świecy – paschale, wyznania wiary, tej modlitwy, którą odmawiamy

podczas niedzielnej Eucharystii (Credo). Wypowiadając słowa „i zmartwychwstał dnia

trzeciego, jak oznajmia Pismo”, zatrzymajcie się na chwilę ciszy, przyklęknijcie,

rozważając tę prawdę, która stanowi centrum naszego chrześcijańskiego życia.

Zachęcam także do skorzystania z telewizyjnych, radiowych lub internetowych

transmisji liturgii Wigilii Paschalnej, aby możliwie jak najgłębiej przeżyć Misterium

Paschalne. Pamiętajcie o możliwości Komunii duchowej, poprzedzając ją zawsze

wzbudzeniem doskonałego żalu. Odśpiewajcie wspólnie w rodzinie radosne paschalne

„Alleluja”.

 

4. na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Zachęcam Was do wspólnej modlitwy przed bardziej uroczystym niż zwykle

śniadaniem w Niedzielę Wielkanocną. Zachęcam do pobłogosławienia pokarmów,

przygotowanych na stole do spożycia. Jeśli to możliwe, modlitwę błogosławieństwa niech

poprowadzi ojciec jako głowa rodziny. Możecie skorzystać z obrzędu, udostępnionego już

na internetowej stronie archidiecezji lub parafii. W modlitwie przy wielkanocnym stole

o pamiętajcie wszystkich, którzy w tych trudnych okolicznościach niosą pomoc, narażając

swoje własne życie. Pamiętajcie o ofiarach panującej pandemii, powierzajcie ich

miłosierdziu Pana, który jest Życiem i Zmartwychwstaniem.

Zachęcam Was do rodzinnego uczestniczenia w Mszy św. wielkanocnej

za pośrednictwem mediów. W południe przyjmijmy w miarę możliwości papieskie

błogosławieństwo Urbi et Orbi („Miastu i Światu”). W tym dniu przekażcie Waszym

bliskim życzenia wielkanocne telefonicznie lub mailowo. Wedle możliwości przesyłajmy

sobie pozdrowienia świąteczne – nieraz w bardzo pomysłowych formach –

za pośrednictwem innych komunikatorów. Publikujmy je w mediach społecznościowych.

Niech całą wirtualną rzeczywistość wypełni ta radosna wieść: „Jezus żyje! Pan prawdziwie

zmartwychwstał! Alleluja!”. Pozdrawiajmy się paschalnym pozdrowieniem: Chrystus

zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

Bracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie!

Jako pasterz archidiecezji katowickiej zapewniam Was o duchowej bliskości.

Jestem z Wami w darze wstawienniczej modlitwy. Kiedy będę przewodniczył liturgii

Triduum Paschalnego i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego w katedrze, zawsze będę

pamiętał o Was i o Waszych intencjach. Na koniec tego listu, zwracam się do Was słowami

prośby wypowiadanej w czasie liturgii Mszy Krzyżma św. w Wielki Czwartek: „Módlcie się

także za mnie, abym wiernie wypełniał urząd apostolski, który został mnie niegodnemu

powierzony i wśród was był żywym wizerunkiem Chrystusa-Kapłana, Dobrego Pasterza,

Nauczyciela i sługi wszystkich”.

Nie ukrywam, że w ostatnich tygodniach – w związku z zaistniałą sytuacją

zewnętrzną - mając na uwadze zdrowie wszystkich i wspólne dobro, musiałem podjąć

szereg decyzji. Były to bez wątpienia najtrudniejsze w mojej dotychczasowej biskupiej

posłudze. Żyję jednak nadzieją, że zaistniałe zagrożenie osłabnie, wygaśnie, a my dzięki

Bożej Opatrzności i wysiłkowi wielu osób i środowisk, będziemy mogli powrócić nie tylko

do codziennych zadań, ale także do wspólnego wychwalania Pana w naszych parafialnych,

jakże pięknych wieczernikach - kościołach, za którymi tęsknimy!

Pozdrawiam Was serdecznie, kreślę znak krzyża na Waszych czołach i z serca

błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

+Wiktor Skworc

Arcybiskup

Metropolita Katowicki

Katowice, 3 kwietnia 2020 r.

VA I – 24/20

Zarządzenie arcybiskupa katowickiego odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej I liturgicznej w najbliższych tygodniach

Wstęp

Kościół powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Pierwszy raz od wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia bez udziału wiernych.Z głęboką wiarą w Bożą obecność oraz w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za zdrowie i życie wiernych i całego społeczeństwa, bazując na wcześniejszych dokumentach KEP oraz zarządzeniach Metropolity Katowickiego, przekazuję duchownym diecezjalnymi zakonnym posługującym w archidiecezji katowickiej wskazania, zobowiązując do wiernego ich przestrzegania na podstawie KPK kan. 273 i 274 par. 2.

 

Dyspensa

Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Serdecznie zachęcam wiernych do uczestniczenia we Mszy św., nabożeństwach i rekolekcjach za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych.

Mając na względzie najnowsze rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br., kierując się pasterską troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, zarządzam aż do odwołania celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego bez obecności wiernych. To samo dotyczy kaplic w klasztorach i domach zakonnych. Poza celebracjami kościoły pozostają otwarte jako miejsca na indywidualną modlitwę.

Zapraszam wszystkich – duchownych i wiernych świeckich – do wytrwałej modlitwy we wspólnotach domowych w duchu słów Jezusa Chrystusa: „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,19-20).

Szczególnie ważna jest nasza wspólnotowa modlitwa różańcowa o godz. 20.30, połączona z Apelem Jasnogórskim i modlitwą do Matki Bożej Piekarskiej, Lekarki. Niech w tej nadzwyczajnej sytuacji rodziny stają się coraz bardziej domowymi Kościołami, tworzącymi rodzinę Kościoła naszej archidiecezji. Wezwaniem do tej modlitewnej jedności niech będzie głos dzwonów naszych kościołów o godz. 20.15.

 

Sakrament pokuty i pojednania

 

1. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania,a nie spowiedź. Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”.

Obowiązkiem duszpasterzy jest wyjaśnienie wiernym przedstawionych możliwości dróg pojednania (vide załącznik nr 1; proszę o umieszczenie go na internetowej stronie parafialnej; ewentualnie powielić i wyłożyć w kościele.).

2. W związku z tym w parafiach nie będzie możliwości skorzystania z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie! Jednak w sytuacjach wyjątkowych, wyrazem duszpasterskiej troski będzie umożliwienie skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania tym wiernym, którzy o to osobiście poproszą. Wskazane jest uprzednie, telefoniczne umówienie. Miejscem takiej spowiedzi niech będzie zakrystia, salka parafialna bądź inne pomieszczenie. Należy przy tym zachować wskazane środki ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa – petenta i spowiednika.

3. Niemożliwa jest spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej(np. telefon, komunikator internetowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległość” i wskazują, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów”.

 

Komunia święta

1. W wykładni trzeciego przykazania kościelnego („Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”) Konferencja Episkopatu Polski ustaliła (1985 r.), że okres, w którym obowiązuje to przykazanie obejmuje czas od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej. Ze względu za zaistniałą sytuację usilnie zachęcam wiernych do korzystania z Komunii duchowej, po wzbudzeniu skruchy i żalu doskonałego.

Wielki Tydzień/Triduum Paschalne

1. Porządek/organizację Liturgii Wielkiego Tygodnia reguluje dekret Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dn. 19.03.2020 r

2. Niedziela Palmowa (vide p. I niniejszego zarządzenia).

3. Uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego nie jest nakazane (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna). Obowiązkowy jest udział w Mszy św.w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, jednak także w tym dniu obowiązują ogłoszone ograniczenia prawne i aktualna jest udzielona dyspensa.

4. W Wielkim Tygodniu zalecam utrzymanie tradycyjnych godzin zaplanowanych w parafii celebracji, choć będą sprawowane bez obecności wiernych. Należy powiadomić parafian o czasie ich rozpoczęcia, ażeby mogli włączyć się duchowo w modlitwę w swoich domach.

 

Wielki Czwartek

1. Msza Krzyżma św. przeniesiona jest na inny termin. Korzystamy nadal z Oleju Chorych pobłogosławionego przed rokiem w Wielki Czwartek.

 

Wielki Piątek

1. Zachęcam duchowieństwo do odmawiania Ciemnej Jutrzni w kapłańskich wspólnotach na probostwie lub w kościele.

2. W Liturgii Męki Pańskiej do modlitwy powszechnej dołączamy intencję specjalną(vide załącznik nr 2).

3. Nie urządzamy Bożego Grobu i adoracji Krzyża. Zachęcamy wiernych do adoracji Krzyża w swoich mieszkaniach.

 

Wielka Sobota

1. Nie ma tradycyjnego obrzędu błogosławienia pokarmów. Zamiast tego proponujemy wiernym obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym (vide załącznik nr 3). Proszę o umieszczenie go na internetowej stronie parafialnej; ewentualnie powielić i wyłożyć w kościele.

 

Wigilia Paschalna/Wielkanoc

1. Zachowujemy przepisy liturgiczne dotyczące czasu celebracji Wigilii Paschalnej, chociaż będziemy ją sprawować bez obecności wiernych.

2. Na początku Wigilii Paschalnej i przy obrzędzie światła należy pominąć rozpalanie ogniska i procesję. W praktyce więc liturgię rozpoczynamy w prezbiterium, gdzie po zapaleniu paschału przechodzi się bezpośrednio do Orędzia Wielkanocnego (Exsultet). Potem następuje liturgia Słowa. W czasie liturgii chrzcielnej należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne (por. Missale Romanum, s. 371, n. 55), nie stosując pokropienia. Potem następuje liturgia eucharystyczna. Nie ma procesji rezurekcyjnej.

 

Koncelebra

W tym czasie należy pozostawić przygotowywanie kielicha, spożywanie z niegoi puryfikację głównemu celebransowi. Koncelebransi spożywają Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie, po czym główny celebrans spożywa Krew Pańską i puryfikuje naczynia liturgiczne.

 

Uroczystość Pierwszej Komunii św.

Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymii ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii(w tym pierwszych spowiedzi).

 

Po Wielkanocy:

wariant I: jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii.

wariant II: jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości.

Gdyby rodzice zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym (zwykle majowym) terminie, należy uczynić to z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, w małych grupach lub nawet pojedynczo, niekoniecznie w niedzielę.

Gdyby rodzice nie zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym terminie, należy im to umożliwić w terminie późniejszym, kiedy sami uznają, że zagrożenie dla ich dzieci minęło.

Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym,to telefonicznym lub mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali sięw ich opinie.

 

Pogrzeb

W dniu pogrzebu można celebrować Mszę św. żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego (ew. urny). Obrzędy pogrzebu ograniczamy wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób.

 

UWAGA!

Przedstawiony dokument należy umieścić w gablotkach oraz na stronie internetowej parafii (startowa/powitalna). Powyższe wskazania mogą ulec modyfikacji.

 

Zakończenie

Sługa Boży ks. Jan Franciszek Macha 2 kwietnia 1942 r. napisał w mysłowickim więzieniu, mieszczącym się niedaleko kościoła: „Dzisiaj w Wielki Czwartek otrzymałem zezwolenie do pisania. Jestem chwała Bogu zdrowy. Jest mi bardzo ciężko, że nie mogę brać udziału w tych pięknych ceremoniach Wielkiego Tygodnia. Jest mi bardzo smutno jak słyszę jak dzwony kościelne dzwonią. Jestem w ten czas w myślach tam przy ołtarzu, który jest około 200 m oddalony od mojej celi. Czas postu już za nami. Następnie zaśpiewamyto wesołe «Alleluja». Niestety, ja nie mogę z wami śpiewać, ale wychwalam Boga na ten sposób, który jest tutaj możliwy i proszę Wszechmocnego, żeby Was kochani Rodzice pocieszył. (…)”.

 

Drodzy Bracia!

W tym szczególnym czasie próby naszej wiary i pasterskiej miłości, zapewniamo mojej bliskości i modlitwie. Jestem – podobnie jak Biskupi Pomocniczy – do waszej dyspozycji. Wspólnie wychwalajmy Boga na ten sposób, który jest możliwy, radując się otwartymi kościołami, sprawowaniem posługi sakramentalnej, nowymi możliwościami ewangelizacji, katechizacji i duszpasterstwa oraz budowania wspólnoty Kościoła.

Na koniec zwracam się do was ponownie słowami prośby wypowiadanej w czasie liturgii Mszy Krzyżma św.: „Módlcie się także za mnie, abym wiernie wypełniał urząd apostolski, który został mnie niegodnemu powierzony i wśród was był żywym wizerunkiem Chrystusa-Kapłana, Dobrego Pasterza, Nauczyciela i sługi wszystkich”. Polecam Was i Waszą posługę Jezusowi Chrystusowi Najwyższemu Kapłanowi i z serca Wam błogosławię.

 

Katowice, 25 marca 2020 r., w uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

VA I – 22/20

† Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita Katowicki

Zarządzenie metropolity katowickiego w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemicznego.

Obowiązują nadal wszystkie poprzednio wydane akty prawne: Zarządzenie Rady Stałej, Dyspensa Metropolity Katowickiego od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Maszy św. oraz Zalecenia szczegółowe Metropolity Katowickiego z dnia 12 marca br.

Jednak w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce 
i stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., wprowadzających czasowo ograniczenia dot. m.in. liczby uczestników wszelkich zgromadzeń, w tym religijnych do 50 osób, przypominam o udzielonej dyspensie od obowiązku uczestnictwa 
w niedzielnej liturgii, która aktualnie dotyczy – ze względu na wprowadzony stan epidemiczny – wszystkich wiernych archidiecezji. 

Usilnie zalecam wiernym korzystanie z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy św. i wielkopostnych nabożeństw. Rodzina – modląca się wspólnie, razem uczestnicząca w transmitowanej Mszy św. staje domowym Kościołem, podstawowym ogniwem w rodzinie Kościoła.

 

Należy ponadto:

 • ograniczyć możliwość uczestnictwa we Mszach św. wyłącznie do wiernych bezpośrednio związanych z przyjętą intencją Mszy św. lub w przypadku pogrzebu do najbliższej rodziny;
 • w kaplicach domów zakonnych i w zakładach opieki ograniczyć udział wiernych wyłącznie do mieszkańców i pracowników;
 • pamietać o obowiązku otwarcia kościołów w ciągu dnia, celem umożliwienia wiernym indywidualnej modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu oraz korzystania z sakramentu pokuty;
 • zawiesić posługę służby liturgicznej (ministrantów, lektorów, kantorów, animatorów);
 • zachęcić katechetów i katechetki, aby korzystając ze współczesnych możliwości komunikacji, utrzymywali łączność z katechizowanymi dziećmi i młodzieżą, 
  i wspierali w ten sposób rodziców oraz opiekunów w okresie próby naszej jedności 
  i solidarności;
 • ograniczyć posługę wobec osób chorych do wiatyku udzielanego wiernym 
  w wypadku bezpośredniego zagrożenia życia;
 • podjąć codziennie pełnienie w kancelarii i przy parafialnym telefonie duszpasterskich dyżurów w celu udzielania informacji i duszpasterskiej pomocy oraz duchowego wsparcia. 

Wzywam kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20.30 odmawiali różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych. W tym samym czasie do duchowej łączności z osobami duchownymi i konsekrowanymi zapraszam wszystkich wiernych. Przeżywając Wielki Post, prośmy nadal w naszych rodzinach o nawrócenie i pokój serc.


 

Polecam Was, szczególnie osoby chore, przebywające w kwarantannie, a także służby sanitarne i medyczne Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej, naszej Śląskiej Lekarki i serca błogosławię.


 

† Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita Katowicki


 

Katowice, 14 marca 2020 r.

VA I – 20/20


 

Zalecenia szczegółowe metropolity katowickiego do zarządzenia rady stałej kep z dn. 12 marca br.

1. W dn. 13–29 marca br. zawieszam odprawianie wszystkich nabożeństw w kościołach,

za wyjątkiem codziennej Mszy św.

2. W podanych dniach br. należy zawiesić wszystkie spotkania grup formacyjnych

i modlitewnych w parafiach i domach rekolekcyjnych, a także zaplanowane dni

skupienia, rekolekcje wielkopostne, w tym szkolne oraz spotkania formacyjne

duszpasterzy lub odwołać. Odwołuję także przewidziane wizytacje kanonicze

w parafiach i udzielanie sakramentu bierzmowania.

3. Zapraszam wiernych do codziennej modlitwy indywidualnej i w rodzinach.

Przypominam o możliwości uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. za pośrednictwem

radia lub telewizji:

• transmisje telewizyjne: o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam,

o godz. 13.00 w TV Polonia;

• transmisje radiowe: o godz. 9.00 w Programie Pierwszym PR, o godz. 10.30 w Radiu

Katowice, o godz. 12.00 w Radiu eM;

• można też korzystać z transmisji internetowych Mszy św. proponowanych przez

poszczególne parafie.

4. Wychodząc naprzeciw duchowym potrzebom wiernych, Radio eM wprowadza zmiany

w codziennej ramówce:

• od poniedziałku do soboty o godz. 18.00 – transmisja Mszy św. z katedry;

• w piątki o godz. 17.15 – transmisja nabożeństwa Drogi Krzyżowej; w niedziele

o godz. 17. 15 transmisja Gorzkich Żali;

• codzienne rozważania rekolekcyjne prezentowane na antenie Radia eM

w następujących godzinach: 10.50, 18.45, 22.50. Rekolekcje wygłoszą księża:

Jerzy Szymik, Jacek Plech i Piotr Brząkalik;

• przypominam, że codziennie na antenie Radia eM istnieje możliwość wspólnej

modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00 oraz modlitwy różańcowej

(pn–pt) o godz. 5.30. Ponadto nadawana jest także Ewangelia z danego dnia

z komentarzem o godz. 5.50, 6.50, 12.10, 23.10 oraz komentarz do czytania z liturgii

Słowa o godz. 6.20, 23.20.5. Powierzając zaistniałą sytuację Bożej Opatrzności, polecam duszpasterzom podczas

każdej Mszy św. wprowadzenie do modlitwy wiernych stosownego wezwania

o ustanie epidemii, a także śpiew Suplikacji.

6. Mając na uwadze niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem drogą kropelkową, usilnie

zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę; przypominam także

o możliwości przyjęcia Komunii św. w sposób duchowy.

7. Osoby samotne w podeszłym wieku i niepełnosprawne, które nie są w stanie uzyskać

pomocy, mogą zwrócić się telefonicznie do parafii. Proboszczowie zadbają wtedy

o stosowne wsparcie.

8. Duszpasterze zobowiązani są do:

• rezydencji na probostwie i pozostania do pełnej dyspozycji wiernych, pomimo

wymienionych wyżej ograniczeń w funkcjonowaniu parafii; zachęcam do modlitwy

i duchowego wsparcia wspólnoty parafialnej;

• przekazania i wyjaśnienia wiernym moich zaleceń oraz do regularnego

przypominania o nich np. przed każdą Mszą św.;

• wraz z służbą liturgiczną zachowania szczególnej higieny podczas pełnionych posług

liturgicznych: mycia dłoni ciepłą wodą z mydłem przed każdym nabożeństwem oraz

bezpośrednio po zakończeniu rozdzielania Komunii św.; w razie jakichkolwiek

objawów chorobowych np. przeziębienia, duszpasterzy zobowiązuję do domowej

kwarantanny

i unikania kontaktu z innymi;

• podczas koncelebrowania Eucharystii do przyjmowania Komunii św. przez

„zanurzenie”;

• powstrzymania się od udzielania wiernym Komunii św. pod dwiema postaciami;

• regularnego mycia i dezynfekowania powierzchni dotykanych przez wiernych

np. ławek, stolików, poręczy i klamek, jak również przemywania ciepłą wodą

z odpowiednim detergentem naczyń liturgicznych po każdej Mszy św.;

Przeżywając w tej nadzwyczajnej sytuacji okres Wielkiego Postu, zachęcam

duszpasterzy i wiernych świeckich do praktyk pokutnych: modlitwy, postu i jałmużny.

Z pasterskim błogosławieństwem.

Szczęść Boże!

† Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita

Katowicki

Dyspensa metropolity katowickiego od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy św. W archidiecezji katowickiej

W ślad za Zarządzeniem nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

z dnia 12 marca 2020 r., mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie

z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), udzielam dyspensy

od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br.

następującym wiernym archidiecezji katowickiej:

a. osobom w podeszłym wieku,

b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi

bezpośrednią opiekę,

d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. niedzielnej

we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające

z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, a także w duchowej łączności

ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

† Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita

Katowicki

Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa

i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji

zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet

w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania

sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245

i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom

diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy

Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,

b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi

bezpośrednią opiekę,

d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym

czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy

trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności

ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących

zasad:

a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii

powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,

b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie

Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,

c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,

d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon,

bez kontaktu bezpośredniego,

e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek

lub dotknięcie,

f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,

g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły

służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się

w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski,

abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby

poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy

duszpasterzom:

a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji

Najświętszego Sakramentu,

c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze

odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:

a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy

późniejsze,

b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne

organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu

oraz duchownych o propozycje rekolekcji w Internecie, które w ten sposób mogą

być przeżywane w domu,

c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się

roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc

w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed

chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas.

Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się

o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego

oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie

z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty

Boże, Święty Mocny... Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.