P O R Z Ą D E K    N A B O Ż E Ń S T W  21 – 28.01.2018 

21.01. – III NIEDZIELA   ZWYKŁA                     

  730  ++ Tadeusza Sitek w 10 roczn. śm., jego rodziców, Marię, Rajmunda Adamczyk, 2

          synów Rudolfai Linusa, synową Adelajdę, Stanisława Jezusek, ojca Jerzego,

          Leona Grzybek, zm. z pokrew.

  930   ++ Alojzego, Elfrydę Widenka, dziadków Agnieszkę i Eryka Pukowiec, Martę i Józefa

          Widenka              

1100  Do Op. Bożej przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzięk.za

         odebrane łaski z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża oraz o Boże błog. dla 

         Agnieszki  Płaczekz okazji  84-tej  rocznicy urodzin

1530   Nieszpory niedzielne 

1600   ++ Annę Sztangierski w 2 roczn. śm., męża Stanisława, syna Henryka

 

22.01. -   PONIEDZIAŁEK                                           

  630    W pewnej int.

1700    + Ewę Różańską – Pierzga w 2 roczn. śm.

     

23.01. – WTOREK                                                         

630    W klasztorze:   W int. parafian                                

1700   + Stanisława Listosz w 30 dzień po śm.

                           

24.01. -  ŚRODA – Wspomnienie św. Franciszka Salezego, bpa i dK                       

  630    + Anielę Bębenek od bratowej Marysi z Płazy  

1700   + Lucjana Kucza w 30 dzień po śm.

 

25.01. – CZWARTEK – Święto  Nawrócenia  Św. Pawła, Apostoła  

  630    ++ dusze w czyśćcu cierp.

1700   Do Op. Bożej z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża i Boże błogosł. na dalsze

          wspólne lata życia dla Sylwii  i  Arkadiusza  Kozieł  z okazji  15-tej  rocznicy ślubu  

           

26.01. – PIĄTEK – Wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa

1700    1) ++ Józefa Opic w 25 roczn. śm., żonę Agnieszkę

           2) ++ Marię Jurczyk w 10 roczn. śm., męża Rufina w 15 roczn. śm.     

   

27.01. – SOBOTA

  630    + Aurelię Ganita w 30 dzień po śm.

1400  Do Op. Bożej przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podzięk. za

          odebrane łaski z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża i Boże błogosł. dla Walerii       

         Szolc z okazji 80-tej  rocznicy urodzin

1600   1) ++ Karola i Bronisławę Parma

         2) ++ Stefana Parma, Emilię, Ignacego Chłapek, Augustynę i Wiktora Parma

 

28.01. – IV NIEDZIELA   ZWYKŁA                     

  730   ++ Ks. Kazimierza Hurskiego, rodziców, siostrę Cecylię          

  930    ++ Józefa Mozes w 10 roczn. śm., rodziców z obu stron                  

1100   + Romana Zientek w 4 roczn. śm.

1530   Nieszpory niedzielne 

1600   ++ Karola Landek w 5 roczn. śm., brata Józefa, rodziców, dusze w czyśćcu cierpiące