Duszpasterze

Ks. Stefan Stebel

Proboszcz parafii w Gorzycach

ur. 26 kwietnia 1965 w Rybniku. Święcenia kapłańskie przyjął 12 maja 1990. Jako wikariusz pełnił posługę w parafiach: Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie, NSPJ w Mysłowicach, NSPJ w Jastrzębiu Zdroju, Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Piotrowicach. 26 lipca 2009 został proboszczem parafii św. Anioła Stróża w Gorzycach.

Ks. Piotr Żymańczyk

Wikary parafii w Gorzycach

ur. 11.07.1981 w Pszczynie, święcenia kapłańskie przyjął 12.05.2007. Pełnił posługę kapłańską w Katowicach Piotrowicach, Siemianowicach Śląskich – Bytkowie, od 2015 r. jest wikarym w Gorzycach.

Ks. Ginter Lenert

ur. 5 lutego 1944 w Radzionkowie. Święcenia kapłańskie przyjął 8 kwietnia 1971. Jako wikariusz pełnił posługę duszpasterską w parafiach: Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Tychach, śś. Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce, NSPJ w Bieruniu Nowym. 15 sierpnia 1987 otrzymał nominację na proboszcza parafii św. Anioła Stróża w Gorzycach . Pełnił również funkcję dziekana dekanatu gorzyckiego. 26 lipca 2009 przeszedł na emeryturę. Obecnie mieszka w Wodzisławiu Śl. - Wilchwach.

Ks. Andrzej Gawełczyk

ur. 11.08.1950 w Jastrzębiu Zdroju. Przyjął święcenia kapłańskie 27.03.1975 r. Jako wikariusz pełnił posługę kapłańską w Siemianowicach Śląskich, katowickiej parafii świętych Piotra i Pawła, Chorzowie i Chełmie Śląskim. Był też rekolekcjonistą w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Służebniczek w Panewnikach oraz kapelanem szpitali mikołowskich i duszpasterzem w Domu Generalnym Sióstr Boromeuszek w Mikołowie. Przez 17 lat kierował parafią Bożego Ciała i św. Barbary w Rybniku-Niewiadomiu. Obecnie jest kapelanem DPS-u w Gorzycach.